Onze school

"Een klein eitje groeit uit tot een rups om zich
later tot een prachtige vlinder te ontpoppen.
Een vlinder.... zoveel verschillen..
zoveel kleuren.....zoveel vormen....zo uniek! "

De Vlinder

De Vlinder is ontstaan uit een fusie van de vroegere Johannesschool en de Albert Schweitzerschool. Sinds augustus 2004 is onze school gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Admiraal Helfrichlaan 15. In het najaar van 2011 is het schoolgebouw uitgebreid.

De school werkt intensief samen met Puck en co. We hebben een peuterspeelzaal in ons gebouw, de Rups. Na schooltijd verzorgt Puck en Co de Buitenschoolse Opvang en we zijn voornemens om ook een kinderopvang in het pand te realiseren. Daarmee wordt de Vlinder een Kindcentrum waar kinderen van 0 tot 13 zich kunnen ontwikkelen.

De naam van onze school geeft een mooi beeld van de manier waarop wij het ontwikkelingsproces van kinderen zien. Een klein eitje groeit uit tot een rups om zich later tot een prachtige vlinder te ontpoppen.

Een vlinder …. zoveel verschillen.. zoveel kleuren……zoveel vormen…..zo uniek…
Wij hopen dat elk kind zich met onze begeleiding zich optimaal en met plezier kan ontwikkelen!

Onze visie
  • Kinderen gaan met plezier naar school, zij voelen zich veilig en geaccepteerd en zijn zelfredzaam;
  • Kinderen kunnen omgaan met verschillen; leren elkaar helpen;
  • Leren oplossingsgericht te denken; 
  • Leren om te gaan met tegenslagen en leren leren.

Om later succesvol te zijn is het belangrijk dat kinderen goed leren lezen, rekenen en schrijven maar ook leren doorzetten, zichzelf leren kennen, zelfstandig zijn, nieuwsgierig zijn, kunnen samenspelen en samenwerken, inlevingsvermogen hebben, etc.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen; niet alleen taal en rekenen, maar ook de creatieve, motorische, sociaal en emotionele ontwikkeling krijgt aandacht. We bereiden kinderen voor op een toekomst door uitdagend, betekenisvol onderwijs te geven;
We bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen door zoveel mogelijk passend onderwijs te geven .

De Vlinder is een katholieke basisschool; levensbeschouwing behoort tot de wereldoriëntatie van een kind. Wij staan open voor iedereen die onze uitgangspunten respecteert, ongeacht herkomst of geloofsovertuiging. Respect voor de wereld, jezelf en elkaar, vertrouwen in elkaar en een goed voorbeeld staan centraal.

Hoe geven we dat vorm?

De Vlinder is een echte ‘Kanjerschool’. We gebruiken de kanjertraining om kinderen sociale vaardigheden aan te leren en pesten te voorkomen.

We werken met de “Gouden weken” en hebben duidelijke afspraken. Daarmee creëren we een veilig, ontspannen en rustig leer- en werkklimaat. Op de Vlinder geven we daarom goed les door expliciete directe instructies tijdens de vakken taal, rekenen en lezen en stimuleren we de onderzoekende en ontdekkende vaardigheden van de kinderen tijdens het thematisch werken. De vakken voor wereldoriëntatie worden geïntegreerd en thematisch aangeboden. Kinderen zijn betrokken en worden geactiveerd. Om de zelfstandigheid van de kinderen te ontwikkelen werken de kinderen met een dag- of weektaak en worden regelmatig coöperatieve werkvormen ingezet. Het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen. 

Onze waarden
Organisatie onderwijs

Groepssamenstelling
Wij streven bij de indeling van de groepen zoveel mogelijk naar homogene groepen. Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen er in de groepen 3 t/m 8 combinaties worden gemaakt. De groepen 1 en 2 zijn in principe heterogene groepen, omdat wij in de ontwikkeling van kleuters geen onderscheid willen maken. Op deze wijze bieden wij een doorgaande ontwikkelingslijn aan.

Organisatie in de groepen
Wij werken met een dag- of weekplanning. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig aan taken leren werken. Tijdens het zelfstandig werken kan de leerkracht extra zorg bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.
Naast het zelfstandig werken stimuleren wij het samenwerken en het leren van elkaar. 

De Vlinder hanteert een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. Tijdens het overblijven eten en drinken de leerlingen in de groep en spelen de leerlingen een half uur buiten onder toezicht van personeel.

Academische Opleidingsschool

In onze school kunt u regelmatig stagiaires van diverse opleidingen ontmoeten. Wij zijn een Academische Opleidingsschool voor PABO studenten. Ook stagiaires van andere opleidingen bieden wij de mogelijkheid tot een stageplek.

>>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.