- ALGEMENE INFO -

"Een klein eitje groeit uit tot een rups, om zich later te ontpoppen tot een prachtige vlinder.
Zo veel kleuren, zo veel vormen, zo veel verschillen... Elke vlinder is uniek!"

De Vlinder

De Vlinder is een leuke en moderne wijkschool in Dieren. Op onze school zitten ruim 160 kinderen. Ons frisse én ervaren team van 20 onderwijsmedewerkers staat voor een doordachte pedagogische aanpak en zorgt samen voor een veilige en fijne omgeving op De Vlinder. Kinderen kunnen zich naar hartenlust ontwikkelen en gaan dus met plezier naar onze school!

Ons schoolgebouw

De Vlinder is sinds 2004 gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Admiraal Helfrichlaan 15 in Dieren. In het najaar van 2011 is onze school nog uitgebreid met nieuwbouw. De komende jaren werken we nog aan extra groen op ons schoolplein, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen moestuin en uitdagende ‘natuurlijke’ speelplekken. De Vlinder is overigens ontstaan uit een fusie van de vroegere Johannesschool en de Albert Schweitzerschool.

Kom langs voor kijkje op onze school! We ontvangen u graag. 
>>Maak een afspraak met De Vinder

Ons onderwijs

Wij hebben oog voor uw kind! Wij bieden optimale ontwikkelingskansen in de vorm van passend onderwijs. We geven les volgens het Expliciete Directe Instructie (EDI) model, een betrouwbare en efficiënte manier van leren. We bereiden kinderen voor op een toekomst door uitdagend, betekenisvol onderwijs te geven.

LĂ©ren leren

Méér dan lesgeven, dat doen we op onze basisschool. We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen en léren wat leren betekent voor hun eigen ontwikkeling. Niet alleen taal en rekenen, maar ook de creatieve, motorische, sociaal en emotionele ontwikkeling krijgen aandacht.

Op de middagen wordt thematisch lesgegeven, waarbij we de nieuwsgierigheid van kinderen willen prikkelen, kinderen leren om zelf onderzoek te doen en zij hun presentatievaardigheden kunnen ontwikkelen.

>> Download onze schoolgids 

Kanjerschool

Als kanjerschool hebben we bovendien veel aandacht voor positief gedrag en de daarbij horende sociale vaardigheden. We leren iedereen omgaan met verschillen, tegenslag en succes. Op een kanjerschool kan iedereen vol zelfvertrouwen helemaal zichzelf zijn. Samen maken we van onze school zo een warme, veilige en rustige plek om te leren en spelen. 

Levensbeschouwing

Wij zijn een katholieke basisschool waar iedereen welkom is. We besteden op eigen wijze aandacht aan katholieke feesten en laten kinderen kennismaken met andere levensbeschouwingen. We gaan uit van gedeelde normen en waarden en verschillen die er gewoon zijn. Respect voor de wereld, jezelf en elkaar, vertrouwen in elkaar en een goed voorbeeld staan centraal.

Samen met elkaar

Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand. In die wisselwerking maken we graag gebruik van de kracht van ouders. Onze leerkrachten gaan graag samen met u en uw kind in gesprek, om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

De Vlinder heeft bovendien een betrokken medezeggenschapsraad. Ook hebben we een eigen schoolforum, waar ouders informeel meepraten over alles op onze school. Daarnaast hebben we ook een actieve oudervereniging, die ons ondersteunt bij het organiseren van veel activiteiten op onze school.

>> Meer voor ouders